logo

"Универсум" е международно сдружение, основано в Берлин, което си поставя за цел осъществяването на контакти между хора от всички възрасти, които са обединени около: интереса към духовност, изкуството, културата и създаването на по-добър живот. Първостепенна цел на сдружението е създаването на мост между хората от Източна и Западна Европа, допринасянето за един съзнателен и хармоничен съвместен живот чрез разкриване на общото между тях. Сдружението е основано през 2002 година и има членове от Германия, Франция, Австрия, България и САЩ. Въпреки че основните сфери на дейност са в областта на изкуството, културата и духовността, то е отворено и за всеки, които проявява интерес към Източна Европа и по-специално към Балканските страни, тяхната богата културна, духовна традиция и настояще. Ние искаме да дадем своя принос за премахване на създадените предразсъдъци и да отворим врата към нов път за разбирателство между хора с различен произход. В сдружението членуват хора на изкуството, работници, студенти и интелектуалци, специално внимание се отделя на приобщаването на деца и младежи към идеята за европейско разбирателство основаващо се на общочовешките контакти. Сдружението е отворено за представители от всички континенти. То е форум за всички, които искат да вземат в свои ръце бъдещето в страната, в която живеят. Сдружение "Универсум" не принадлежи към никаква политическа или частна организация.